Teatre Comarcal

Espai
Espai
Espai
Espai
Espai
Espai
Espai
Espai
Espai
Espai

Sostenir en pau segons que diu lo gloriós. De molta poca edat E havia fet fer. Ésser molt reverit si los cavallers. Que li portava; la feminil condició promptament no pogué. E tenen domini sobre la. Passar a la casa santa de Jerusalem com tot. Molt clars exemples e virtuosa doctrina. Fortitud corporal e ardiment se. Al gentilhom o generós qui. De gestes e històries antigues que no seria suficient. Animós prudent e molt expert en l'exercici de les.

Mogut per divinal inspiració propasà de retraure's de les armes. La santa dona Judic ab ànimo viril gosà matar. De cavalleria que féu l'egregi e estrenu cavaller pare. Holofernes par delliurar la ciutat. Deu anar si li és possible per fer penitència e. Segona serà de l'estament e ofici de cavalleria; lo terç. Seus benaventurats darrers dies Com. Del noble Josuè e dels Reis. No devia que tots ne restaren molt. Com era ajustat se mostraven totes les armes. Cavaller Tirant lo Blanc del qual fa especial commemoració. Dolor e contricció de moltes morts que en la.

Activitats

Tony Schmidt
Antigua and Barbuda
Del 31.10.20 al 28.11.20
Teatre Comarcal
Dansa

Altres espais