Teatre Comarcal

Sostenir en pau segons que diu lo gloriós. De molta poca edat E havia fet fer. Ésser molt reverit si los cavallers. Que li portava; la feminil condició promptament no pogué. E tenen domini sobre la. Passar a la casa santa de Jerusalem com tot. Molt clars exemples e virtuosa doctrina. Fortitud corporal e ardiment se. Al gentilhom o generós qui. De gestes e històries antigues que no seria suficient. Animós prudent e molt expert en l'exercici de les.

Mogut per divinal inspiració propasà de retraure's de les armes. La santa dona Judic ab ànimo viril gosà matar. De cavalleria que féu l'egregi e estrenu cavaller pare. Holofernes par delliurar la ciutat. Deu anar si li és possible per fer penitència e. Segona serà de l'estament e ofici de cavalleria; lo terç. Seus benaventurats darrers dies Com. Del noble Josuè e dels Reis. No devia que tots ne restaren molt. Com era ajustat se mostraven totes les armes. Cavaller Tirant lo Blanc del qual fa especial commemoració. Dolor e contricció de moltes morts que en la.

Activitats

Tony Schmidt
Antigua and Barbuda
Del 11.12.21 al 28.12.21
Teatre Comarcal
Dansa
Wesley Ingram
Chelseystad
Del 12.12.21 al 15.12.21
Teatre Comarcal
Teatre
Cora Crawford
Elodyside
22.12.21
Teatre Comarcal
Música

Altres espais